Tunel aerodinamic cu strat limită atmosferic

Home

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Extinderea capabilităţilor tunelului de vânt din Laboratorul de Ingineria Vântului pentru a face faţă provocărilor schimbărilor climatice

Extinderea capabilităţilor tunelului de vânt din Laboratorul de Ingineria Vântului pentru a face faţă provocărilor schimbărilor climatice – IVAN

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro"

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

1. Hidraulica sistemelor sub presiune Solutii de optimizare a retelelor de transport ale fluidelor, fie ele apa, agent termic, gaze naturale sau fluide tehnologice, solutii propuse pe baza calculelor
  Departamentul de Hidraulică şi Protecţia Mediului Adresa: B-dul Lacul Tei, 124, sect. 2, 020396 Bucureşti, RomâniaResponsabil laborator: Prof. Dr. Ing. Andrei-Mugur GEORGESCU C
Laboratorul didactic din cadrul Catedrei de Hidraulica si Protectia Mediului (CHPM) asigura baza materiala necesara desfasurarii activitatilor prin care studentii iau contact direct cu fenomenele hidr
Dispersia si difuzia poluantilor in aer, apa si subteran Prognozarea dispersie poluantilor cu pachete de software proprii. Experimentari pentru determinarea parametrilor hidraulici specifici. Exper